Banner top Banner top

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TỰ NHIÊN VÀ NUÔI CẤY

Phạm Anh
Thứ Sáu, 04/03/2022

KHÁC NHAU VỀ TÊN KHOA HỌC

  • Đông trùng Hạ thảo tự nhiên: Cordyceps Sinensis
  • Đông trùng Hạ thảo nuôi cấy (nhộng trùng thảo): Cordyceps Militaris

KHÁC NHAU VỀ QUÁ TRÌNH  HÌNH THÀNH

  • Đông trùng Hạ thảo tự nhiên được hình thành do sự ký sinh của nấm Ophiocordyceps lên ấu trùng còn sống của loài bướm Thitarodes
  • Đông trùng Hạ thảo nuôi cấy được hình thành từ việc cấy nấm lên các giá thể như:
    • Nhộng tằm
    • Môi trường nuôi cấy: khoai tây, nước dừa, bột nhộng khô, gạo lứt, glucose,...

KHÁC NHAU VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG

  • Đông trùng Hạ thảo tự nhiên sinh trưởng ở những ngọn núi cao, có điều kiện khí hậu trong lành, không có sự tác động của hóa chất kích thích. Quá trình sinh trưởng diễn ra từ mùa đông sang mùa hè, kéo dài từ 8-9 tháng
  • Đông trùng Hạ thảo nuôi cấy sinh trưởng trong phòng thí nghiệm, dưới sự can thiệp nhiệt độ của máy điều hòa và của khoa học công nghệ. Quá trình sinh trưởng kéo dài từ 60-90 ngày là có thể thu hoạch
Viết bình luận của bạn