Banner top Banner top

ÁP DỤNG THEO TỪNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG

1. Đơn hàng dưới 500.000 VNĐ

Bạch Tuộc Rửa Mặt

Mút rửa mặt Laura Sunshine

Mút Rửa Mặt

2. Đơn hàng từ 500.000 - 1.000.000 VNĐ


Nón bảo hiểm Laura Sunshine Trơn

Nón Bảo Hiểm Trơn

Hộp Cọ Trang Điểm - 24
Hộp Cọ Trang Điểm


Bông Tẩy Trang - 20

Bông Tẩy Trang

Lược Chải Tóc Rối - 16
Lược Chải Tóc Rối

3. Đơn hàng từ 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ

Túi xách cho đơn 1 - 2 triệu

Túi xách 1

Nón Bảo Hiểm Trẻ Em Có Kính - 60
Nón Bảo Hiểm Trẻ Em Có Kính

Ly - 44
Ly Laura Sunshine


Áo Mưa - 60

Áo Mưa Laura Sunshine

 Máy Duỗi Tóc Mini - 34
Máy Duỗi Tóc Mini

Mắt Kính - 34
Mắt Kính

4. Đơn hàng từ 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ

Túi xách cho đơn hàng từ 2 - 3 triệu

Túi xách 2

Máy Sấy Tóc - 90
Máy Sấy Tóc

Bình Giữ Nhiệt - 90
Bình Giữ Nhiệt 

Dù Cầm Tay - 70
Dù Cầm Tay

5. Đơn hàng trên 3.000.000 VNĐ


Túi cho đơn hàng hơn 3 triệu

Túi xách 3