ÁP DỤNG THEO TỪNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG

1. Đơn hàng dưới 500.000 VNĐ

Bạch Tuộc Rửa Mặt

Mút rửa mặt Laura Sunshine

Mút Rửa Mặt

2. Đơn hàng từ 500.000 - 1.000.000 VNĐ


Nón bảo hiểm Laura Sunshine Trơn

Nón Bảo Hiểm Trơn

Hộp Cọ Trang Điểm - 24
Hộp Cọ Trang Điểm


Bông Tẩy Trang - 20

Bông Tẩy Trang

Lược Chải Tóc Rối - 16
Lược Chải Tóc Rối

3. Đơn hàng từ 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ

Túi xách cho đơn 1 - 2 triệu

Túi xách 1

Nón Bảo Hiểm Trẻ Em Có Kính - 60
Nón Bảo Hiểm Trẻ Em Có Kính

Ly - 44
Ly Laura Sunshine


Áo Mưa - 60

Áo Mưa Laura Sunshine

 Máy Duỗi Tóc Mini - 34
Máy Duỗi Tóc Mini

Mắt Kính - 34
Mắt Kính

4. Đơn hàng từ 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ

Túi xách cho đơn hàng từ 2 - 3 triệu

Túi xách 2

Máy Sấy Tóc - 90
Máy Sấy Tóc

Bình Giữ Nhiệt - 90
Bình Giữ Nhiệt 

Dù Cầm Tay - 70
Dù Cầm Tay

5. Đơn hàng trên 3.000.000 VNĐ


Túi cho đơn hàng hơn 3 triệu

Túi xách 3