Banner top Banner top

NẤM SÁT THỦ CÓ PHẢI LÀ ĐÔNG TRÙNG HẠ TH

Phạm Anh
Thứ Sáu, 04/03/2022

BẢN CHẤT

  • Trong tự nhiên, có hàng ngàn trường hợp các loài nấm sống ký sinh trên côn trùng. Hơn 90% trong số đó chỉ chứa các độc tố gây hại, chỉ vài phần trăm còn lại là chứa dược tính. Đông trùng Hạ thảo là một trong số vài phần trăm đó
  • Điều này đồng nghĩa, không phải cứ thấy nấm mọc ra từ côn trùng thì đó chính là Đông trùng Hạ thảo

KÝ CHỦ CỦA NẤM

Đông trùng Hạ thảo được hình thành từ loài nấm Ophiocordyceps sống ký sinh trên 57 loài ký chủ (ấu trùng bướm) như:

  • Thitarodes sp.: 37 loài – chiếm đa số
  • Bipectilus sp.: 1 loài
  • Endoclita sp.: 1 loài
  • Gazoryctra sp.: 1 loài
  • Hepialus sp.: 12 loài
  • Magnificus sp.: 2 loài
  • Pharmacis sp.: 3 loài
Viết bình luận của bạn