Banner top Banner top

ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TỰ NHIÊN VÀ NUÔI CẤY

Phạm Anh
Thứ Sáu, 04/03/2022

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TỰ NHIÊN

Hình dáng: gồm 2 phần riêng biệt:

  • Phần sâu non có màu vàng hoặc vàng sẫm
  • Phần thảo có màu nâu đậm

Vòng thân: thường có khoảng 20 - 30 vòng thân ở phần trùng:

  • Cứ 3 vằn làm thành 1 nếp gấp
  • Các nếp gấp xếp thành hàng

Số chân: có 8 đôi chân, được sắp xếp như sau:

  • 3 cặp chân nằm ở phần đầu ngực, bị thoái hóa và khó nhìn thấy
  • 4 cặp chân nằm ở phần giữa
  • 1 cặp chân nằm ở gần phần đuôi

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NUÔI CẤY

Cấu tạo gồm 2 phần

  • Phần quả thể màu vàng cam ngả hồng
  • Phần đầu nấm nằm trong môi trường nuôi cấy
Viết bình luận của bạn